Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Všeobecno-záväzné nariadenia

2021

Návrh VZN č. 3-2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Moravany nad Váhom

Návrh VZN č. 3-2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Moravany nad Váhom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,09 kB

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3-2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Moravany nad Váhom (112.88 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3-2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Moravany nad Váhom (112.88 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,88 kB

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MORAVANY nad VÁHOM Č. 4/2021

Navrh VZN c.4(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,76 kB

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MORAVANY nad VÁHOM Č. 4-2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MORAVANY nad VÁHOM Č. 4-2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,36 kB

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2021 O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY A VÝŠKE ÚHRADY ZA SOCIÁLNU SLUŽBU V DENNOM STACIONÁRI

Všeobecne záväzné nariadenie č.5_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,85 kB

2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Moravany nad Váhom číslo 1-2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Moravany nad Váhom číslo 1-2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,77 kB

Všeoecne záväzné nariadenie obce Moravany nad Váhom číslo 1-2020 o podmienkach poskytovnaia sociálnych služieb

Všeoecne záväzné nariadenie obce Moravany nad Váhom číslo 1-2020 o podmienkach poskytovnaia sociálnych služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,13 kB

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie obce Moravany nad Váhom číslo 2-2020 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Moravany nad Váhom

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie obce Moravany nad Váhom číslo 2-2020 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Moravany nad Váhom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,36 kB

2019

VZN číslo 1-2019 obce Moravany nad Váhom o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole

VZN číslo 1-2019 obce Moravany nad Váhom o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,58 kB

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Moravany nad Váhom číslo 2-2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Moravany nad Váhom číslo 2-2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,08 kB

Všeobecne záväzného nariadenia obce Moravany nad Váhom číslo 2-2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

Všeobecne záväzného nariadenia obce Moravany nad Váhom číslo 2-2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,81 kB

Návrh Všeobecne záväznéhjo nariadenia obce Moravany nad Váhom číslo 3-2019 o úhrade za sociálnu službu

Návrh Všeobecne záväznéhjo nariadenia obce Moravany nad Váhom číslo 3-2019 o úhrade za sociálnu službu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,2 kB

Všeobecne záväznéhjo nariadenia obce Moravany nad Váhom číslo 3-2019 o úhrade za sociálnu službu

Všeobecne záväznéhjo nariadenia obce Moravany nad Váhom číslo 3-2019 o úhrade za sociálnu službu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,75 kB

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Moravany nad Váhom číslo 4-2019 o výške príspevku zákonného zastupcu na čiastočnú úr´hradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Moravany nad Váhom číslo 4-2019 o výške príspevku zákonného zastupcu na čiastočnú úr´hradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,64 kB

Všeobecne záväzného nariadenia obce Moravany nad Váhom číslo 4-2019 o výške príspevku zákonného zastupcu na čiastočnú úr´hradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole

Všeobecne záväzného nariadenia obce Moravany nad Váhom číslo 4-2019 o výške príspevku zákonného zastupcu na čiastočnú úr´hradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,6 kB

Všeobecne záväzného nariadenia obce Moravany nad Váhom číslo 5-2019 o udržiavaní čistototy

Všeobecne záväzného nariadenia obce Moravany nad Váhom číslo 5-2019 o udržiavaní čistototy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,56 kB

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Moravany nad Váhom číslo 6-2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Moravany nad Váhom číslo 6-2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,31 kB

Návrh Všeobecnbe záväzného nariadenia obce Moravany nad Váhom číslo 7-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Návrh Všeobecnbe záväzného nariadenia obce Moravany nad Váhom číslo 7-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,29 kB

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Moravany nad Váhom číslo 7-2019 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Moravany nad Váhom číslo 7-2019 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,67 kB

2018

Návrh VZN č.2-2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Moravany nad Váhom - Zmeny a doplnky č. 1-2017

Návrh VZN č.2-2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Moravany nad Váhom - Zmeny a doplnky č. 1-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,63 kB

Príloha č. 1 k VZN - textová časť (2)

Príloha č. 1 k VZN - textová časť (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 500,48 kB

Príloha č. 2 k VZN (2)

Príloha č. 2 k VZN (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,6 MB

Príloha č. 3 k VZN (2)

Príloha č. 3 k VZN (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,69 MB

VZN č.2-2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Moravany nad Váhom - Zmeny a doplnky č. 1-2017

VZN č.2-2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Moravany nad Váhom - Zmeny a doplnky č. 1-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,81 kB

Príloha č. 1 k VZN - textová časť

Príloha č. 1 k VZN - textová časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 496,75 kB

Príloha č. 2 k VZN

Príloha č. 2 k VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 999,34 kB

Príloha č. 3 k VZN

Príloha č. 3 k VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 969,41 kB

2017

Návrh dodatku číslo 1.] k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1-2017 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Návrh dodatku číslo 1.] k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1-2017 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,09 kB

2016

VZN číslo 3-2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Moravany nad Váhom

VZN číslo 3-2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Moravany nad Váhom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 391,42 kB

VZN číslo 4-2016 - ktorým sa vyhlasuje chránené územie BARANIA ZEM

VZN číslo 4-2016 - ktorým sa vyhlasuje chránené územie BARANIA ZEM.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,98 kB

Zmena VZN obce MORAVANY NAD VÁHOM Č. 4-2016 ktorým sa vyhlasuje chránené územie Barania zem (návrh)

Zmena VZN obce MORAVANY NAD VÁHOM Č. 4-2016 ktorým sa vyhlasuje chránené územie Barania zem (návrh).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,21 kB

Zmena VZN obce MORAVANY NAD VÁHOM Č. 4-2016 ktorým sa vyhlasuje chránené územie Barania zem (schválená zmena)

Zmena VZN obce MORAVANY NAD VÁHOM Č. 4-2016 ktorým sa vyhlasuje chránené územie Barania zem (schválená zmena).PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,84 kB

Návrh dodatku č.1] k k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3-2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

Návrh dodatku č.1] k k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3-2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,97 kB

Dodatok č.1.] k Všeobecné záväznému nariadeniu č.3-2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Moravany nad Váhom

Dodatok č.1.] k Všeobecné záväznému nariadeniu č.3-2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Moravany nad Váhom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,61 kB

2015

Návrh VZN číslo 2-2015 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Návrh VZN číslo 2-2015 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 427,93 kB

VZN číslo 2-2015 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN číslo 2-2015 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 389,73 kB

2013

VZN číslo 6-2013 - o vyhradení plochy na vylepovanie predvolebných plagátov

VZN číslo 6-2013 - o vyhradení plochy na vylepovanie predvolebných plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,59 kB

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Bannery

12

Internet

Video obce

1