Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou, Na Výhone 188/16, 922 21 Moravany nad Váhom od 1.7.2017

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou, Na Výhone 188/16, 922 21 Moravany nad Váhom od 1.7.2017

OBEC MORAVANY NAD VÁHOM  v súlade s § 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpis a podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou, Na Výhone 188/16, 922 21 Moravany nad Váhom  od 1.7.2017 

POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY A INÉ KRITÉRIA A POŽIADAVKY:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • Kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • Minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
 • Získanie prvej atestácie podľa § 61 ods. 7 v súlade s § 49 ods. 7 alebo vykonanie prvej atestácie podľa § 49 zákona č. 317/2009 Z. z., kariérový stupeň učiteľ pre primárne alebo učiteľ pre sekundárne vzdelávanie s prvou atestáciou (podľa § 27 ods. 2 písm. c) a § 30 zákona č. 317/2009 Z. z.
 • Občianska a morálna bezúhonnosť,
 • Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • Znalosť práce s PC,
 • Predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
 • Riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • Flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • Odolnosť voči stresu a pracovnému zaťaženiu.

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:

 • Žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • Overené kópie dokladov o vzdelaní a o získaní prvej atestácie,
 • Doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • Štruktúrovaný profesijný životopis,
 • Písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy s materskou školou,
 • Výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa   a vedúceho pedagogického zamestnanca

DÁTUM A MIESTO PODANIA ŽIADOSTI O ÚČASŤ NA VÝBEROVOM KONANÍ:

Prihlášku do výberového konania doručte do pondelka 22.05.2017 do 10.00 hod. na adresu:

OBEC MORAVANY nad VÁHOM

KOSTOLECKÁ 175/4

92221 MORAVANY nad VÁHOM

v zalepenej obálke s označením "Výberové konanie - riaditeľ školy

Termín a miesto výberového konania budú oznámené uchádzačom, ktorí budú spĺňať požadované predpoklady.

Dátum vloženia: 5. 5. 2017 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 10. 2017 23:11

Udalosti v obci

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Bannery

12

Internet

Video obce

1