Anketa

Ako sa Vám páči v našej obci?

Celkom hlasov:
2438
Hlasovanie začalo:
31. 8. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

ZMO

Logo ZMO

Navigácia

Obsah

Zmena.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Moravanoch n. V. sa presúva zo 7.11.2016 na 14.11.2016.

Správy

prvá
z 9
posledná

POHÁROVÁ SÚŤAŽ MLADÝCH HASIČOV V DVORNÍKOCH

Autor: Tomáš Wagner celý text

ostatné | 10. 7. 2015 | Autor:

Vakcinácia psov proti besnote

Vakcinácia psov proti besnote celý text

ostatné | 15. 6. 2015 | Autor:

Termíny vývozu triedeného komunálneho odpadu v druhom polroku 2015

Termíny vývozu triedeného komunálneho odpadu celý text

ostatné | 12. 6. 2015 | Autor:

MLADÍ HASIČI OPÄŤ VÍŤAZNE

Autor: Tomáš Wagner celý text

ostatné | 11. 6. 2015 | Autor:

MORAVIANSKI ŽIACI NA HRE PLAMEŇ

Autor: Tomáš Wagner celý text

ostatné | 11. 6. 2015 | Autor:

Zákaz vypaľovania a spaľovania

Vážení občania! celý text

ostatné | 21. 4. 2015 | Autor:

Oznámenie o odstávke elektrickej energie

Oznámenie celý text

ostatné | 16. 4. 2015 | Autor:

Oznam


ostatné | 26. 3. 2015 | Autor:

Nové otváracie hodiny Slovenskej pošty a.s.

Nové otváracie hodiny Slovenskej pošty a.s. celý text

ostatné | 23. 3. 2015 | Autor:

Obytná zóna - SILVER RESORT - správa o hodnotení činnosti

Obytná zóna - SILVER RESORT celý text

ostatné | 16. 3. 2015 | Autor:

Oznam

Vzhľadom k aktuálnym poveternostným podmienkam žiadame občanov, aby svoje motorové vozidlá odparkovali do dvorov svojich rodinných domov a nenechávali ich odstavené na cestách a chodníkoch v obci. Nesprávne odstavené autá prekážajú pracovníkom Obecného úradu, ktorí vykonávajú údržbu ciest, odhŕňanie snehu. celý text

ostatné | 9. 2. 2015 | Autor:

Výsledky referenda 2015

Priložené súbory obsahujú výsledky Referenda 2015 v obci Moravany nad Váhom: celý text

ostatné | 9. 2. 2015 | Autor:

Zápis deti do materskej školy

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Moravanoch nad Váhom, Na Výhone 188/16 v zmysle §3 vyhlášky číslo 306/2008, Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky číslo 308/2009 Z.z. celý text

ostatné | 5. 2. 2015 | Autor:

Oznámenie o odstávke elektrickej energie

Oznámenie o odstávke elektrickej energie celý text

ostatné | 21. 1. 2015 | Autor:

Oznámenie o odstávke elektrickej energie

Oznámenie celý text

ostatné | 21. 1. 2015 | Autor:

Oznámenie o odstávke elektrickej energie

Oznámenie o odstávke elektrickej energie celý text

ostatné | 8. 1. 2015 | Autor:

Dane 2015 - informácia

Dane 2015 celý text

ostatné | 7. 1. 2015 | Autor:

Referendum 2015

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015. celý text

ostatné | 7. 1. 2015 | Autor:

Termíny vývozu separovaného odpadu v prvom polroku 2015

Termín odvozu zberového papiera celý text

ostatné | 1. 12. 2014 | Autor:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 2014

Vo volbách sa zistili tieto výsledkyOkrsok_1Okrsok_2 celý text

ostatné | 16. 11. 2014 | Autor:

Vyhlásenie kandidatúry na starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Miestna volebná komisia v Moravanoch nad Váhom podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov: celý text

ostatné | 2. 10. 2014 | Autor:

Predĺženie prerokovania návrnu územného plánu obce Moravany nad Váhom

OZNAMObec Moravany nad Váhom ako obstarávateľ Územného plánu obce Moravany nad Váhom – Zmeny... celý text

ostatné | 10. 9. 2014 | Autor:

Verejná vyhláška

VEREJNÁ VYHLÁŠKAObec Moravany nad Váhom ako obstarávateľ Územného plánu obce Moravany nad Váhom... celý text

ostatné | 1. 8. 2014 | Autor:

Termíny separovaného zberu v II. polroku 2014

Termíny separovaného zberu v II. polroku 2014 celý text

ostatné | 25. 6. 2014 | Autor:

Povolenie na úplnú uzávierku cesty II/499 v km 70,250 - 70,600 krajinský most v meste Piešťany

Priložený súbor obsahuje povolenie na úplnú uzávierku cesty II/499 v km 70,250 - 70,600 krajinský most v meste Piešťany. celý text

ostatné | 28. 5. 2014 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy od 09.08.2014: Základnej školy s materskou školou, Na Výhone 188/16, 922 21 Moravany nad Váhom

OBEC MORAVANY NAD VÁHOM v súlade s § 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpis a podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.... celý text

ostatné | 31. 3. 2014 | Autor:

Výsledky 2. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky v Moravanoch nad Váhom, ktoré sa konali dňa 29. marca 2014

Súhrnne výsledky hlasovaniaPočet okrskov:2Počet voličov zapísaných v zoznamoch oprávnených... celý text

ostatné | 30. 3. 2014 | Autor:
prvá
z 9
posledná