Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

II. riadne zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ, ktoré sa konalo 17.decembra 2018.

 

PROGRAM:

 

1. Otvorenie zasadnutia .

- schválenie programu zasadnutia OZ

- určenie overovateľov zápisnice

- určenie zapisovateľa zápisnice

2. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce.

3. Zloženie komisií OZ obce Moravany nad Váhom, doplnenie členov.

- určenie poslancov OZ do Rady školy pri ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Moravany nad Váhom na roky 2019-2021.

5. Schválenie rozpočtu obce Moravany nad Váhom na roky 2019-2021.

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky  k čerpaniu úveru na rekonštrukciu a prístavbu materskej školy.  

7. Prijatie finančného leasingu na financovanie pracovného stroja Rasco MUVO v špecifikácii snehová radlica BILO M, sypacia nadstavba SOLID. 

8. Správa zo zasadnutia Komisie starostlivosti o obyvateľov obce.

9. Žiadosť o jednorazový sociálny príspevok - Miroslav Gabriš.

10. Žiadosť Miroslava Kazíka.

11. Interpelácie poslancov. 

12. Záver.  

 

Dátum vloženia: 13. 9. 2019 8:41
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 11. 2019 7:50
Autor: Správce Webu