Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

XVII. riadne zasadnutie OZ

Pozývame Vás na XVII. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v pondelok 21.decembra 2020 o 16:00 v zasadačke obecného úradu s nasledovným návrhom programu:

 

PROGRAM

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení z XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30. novembra 2020.

4. Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Moravany nad Váhom.

5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 - 2023 a k návrhu rozpočtu obce Moravany nad Váhom pre rok 2021

6. Správa zo zasadnutia komisiestarostlivosti o obyvateľov obce

7. Žiadosť Ing. Jana NEZBEDOVÁ - výmaz záložného práva k parcele

8. Žiadosť Miroslav GABRIŠ - o jednorazový príspevok v núdzi

9. Rôzne

10. Interpelácie poslancov

11. Záver

 

Zápisnica zo zasadnutia k dispozícii na stiahnutie TU.

 

Prílohy

Zasadnutie OZ č. 17.pdf

Zasadnutie OZ č. 17.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,79 kB
Dátum vloženia: 18. 12. 2020 8:50
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 3. 2021 10:13
Autor: Správce Webu