Navigácia

Obsah

Príjem a odoslanie pošťy

Podateľňa Obecného úradu v Moravanoch nad Váhom  prijíma poštou alebo osobne doručené podania, sťažnosti a petície. Vybavovanie sťažností a petícií zabezpečuje hlavný kontrolór. 

POTREBNÉ DOKLADY

  • Podanie
  • Sťažnosť
  • Petícia

VYBAVUJE

Mgr. Mária VATRTOVÁ

Kontakt:
Tel.: 033-7725654, 033-7731601 
e-mail: vatrtova@moravany.sk

Doba vybavenia:  
na počkanie

Poplatok: 

  • Bez poplatku