Navigácia

Obsah

Príjem a odoslanie pošťy

Podateľňa Obecného úradu v Moravanoch nad Váhom  prijíma poštou alebo osobne doručené podania, sťažnosti a petície. Vybavovanie sťažností a petícií zabezpečuje hlavný kontrolór. 

POTREBNÉ DOKLADY

  • Podanie
  • Sťažnosť
  • Petícia

VYBAVUJE

Ing, Mária Nezbedová, e-mail:  nezbedovam@moravany.sk

Ing. Jana Nezbedová, e-mail:  nezbedova@moravany.sk

Kontakt:
Tel.: 033-7725654

 

Doba vybavenia:  
na počkanie

Poplatok: 

  • Bez poplatku