Navigácia

Obsah

Dopravné spojenie

Obec Moravany nad Váhom leží na ceste II. triedy číslo 507 vzdialenej od mesta Piešťany 4km. Táto cesta, spájajúca Hlohovec s Trenčínom, tvorí dopravnú os, ktorou sú pospájané obce ležiace na druhej strane Váhu pozdĺž jeho toku na úpätí Považského Inovca. Prostredníctvom cesty číslo II/499 je pripojená na diaľnicu D61 Bratislava - Horná Streda a cestu I/61 Bratislava - Žilina. Spojenie s ostatným územím republiky je možné len prostredníctvom cestnej dopravy, ktorou sa pripája na sídla aj s inými druhmi dopravy. Najbližšie železničné spojenie je umožnené elektrifikovanou železničnou traťou číslo 380 Nové Mesto nad Váhom - Leopoldov v Piešťanoch so stanicou vzdialenou 7km od sídla. Piešťanské letisko umožňuje najmâ sezónne letecké spojenie vnútroštátne a chartrové spojenie aj do zahraničia.

Komunikačnou osou obce je cesta II/507 zaradená do funkčnej triedy B1, na ktorú sa pripájajú miestne komunikácie funkčnej triedy C1-3. Cestu na Striebornicu možno zaradiť do funkčnej triedy C1, aj keď svojím charakterom nezodpovedá presne jej definícií. Ostatné komunikácie zodpovedajú svojím charakterom funkčnej triede C2,3.

Spojenie do obce