Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Základná škola s Materskou školou

Adresa

Na Výhone 188/16
PSČ: 922 21
Mesto: Moravany nad Váhom

PaedDr. Ing. František Glos, PhD. - Riaditeľ 

Mgr. Elena Hulmanová: Zástupkyňa riaditeľa

Mgr. Milada Selecká: Zástupkyňa pre MŠ

Adriana Belánová: Vedúca školskej jedálne

Charakteristika školy

1

Naša škola považuje za dôležité rozvíjať v deťoch schopnosti, tvorivé myslenie a jednanie. Čo ponúkame?

 • komplexný a rekonštruovaný areál školy, telocvičňu, posilňovňu
 • kvalitnú výučbu  jednotlivých predmetov, možnosť výberu cudzieho jazyka
 • využívanie nových metód práce (projektové vyučovanie)
 • bohatý výber voliteľných predmetov, nepovinných predmetov a záujmových krúžkov (záujmová telesná výchova, internet, športový klub -hádzaná, volejbal, stolný tenis)
 •  poriadame exkurzie, návštevy atraktívnych miest
 • sme účastníkmi recitačných súťaží, rôznych olympiád, športových dní a jazykových súťaží
 • podieľame sa svojimi vystúpeniami na kultúrnych akciách v obci

Škola má:

 • Počet žiakov: 232 žiakov
 • Počet tried: 10 tried
 • Z toho I. stupeň: 88 žiakov, 4 triedy
 • Z toho II. stupeň: 144 žiakov, 6 tried
 • Učitelia: 13
 • Vychovávatelia: 2

E – vzdeláv@nie pre marginalizované skupiny obyvateľov a učiteľov školy (_jesenná výzva 2005)Vďaka celému radu úspešne realizovaných projektov prebehla rekonštrukcia a modernizácia budovy v rokoch 2000 až 2004 (plynofikácia školy a rekonštrukcia telocvične) a bola zavŕšená po úspešnom schválení projektu „Rekonštrukcia základnej školy“  v rámci podopatrenia 3.1.1.. Ďalej sa uskutočňuje naplnenie vybavenosti (odborných učební, učebne informatiky a výpočtovej techniky, jazykového  laboratória). Možno spomenúť projekty „Digitálni Štúrovci“:

 • projekt Š@nc@  pre každého (_jarná výzva 2006)
 • projekt Infovek – „Otvorená škola“ (výzva _2004 a výzva _2006)
 • projekt "Nástroje a pomôcky pre efektívne jazykové vzdelávanie - naučíme sa, dohovoríme sa, we will learn, we will make ourselves understood, wir werden lernen, wir werden uns verständigen (rok_2006)

Cez tieto projekty sa v škole vytvárajú podmienky pre začlenenie informačných technológií do života žiakov a obyvateľov obce  cez systém   všeobecných, spoľahlivých, aktuálnych, dostupných a bezpečných informácií, ktorých obsahom je vzdelávanie. Na vyučovacích hodinách a prostredníctvom školení učíme žiakov a občanov pracovať s počítačom, internetom, softvérom a integrujeme  ich poznatky aj do ďalších oblastí vzdelávania – cudzích jazykov. Naša škola je financovaná z rovnakých normatívnych  zdrojov a má rovnaké finančné problémy  ako ostatné školy na Slovensku. Ak  sa zdá štandard školy z pohľadu vybavenosti lepší je to zásluha toho, že hľadáme možnosti a finančné prostriedky pre projekty, ktoré neriešia len chudobu školstva, ale hlavne jeho smerovanie, rozvoj a udržanie na kvalitatívne novej vzdelávacej úrovni. Tieto možnosti v danom čase má a mala každá škola, otázne je či šancu využila, alebo sa aspoň o ňu pokúsila a urobila niečo viac. Ak zoberieme do úvahy fakt úspechu realizovaných projektov do postupného materiálneho, technického a ekonomického zhodnocovania kvality vyučovacieho procesu, tak tento sa v danom regióne prirodzene premietne do konkurencie medzi školami. Žiak potenciálny odberateľ vzdelávacích služieb prinesie „balík peňazí“ tam, kde dostane kvalitnejšie vzdelanie. Toto je však konkurencia úplne prirodzená a z hľadiska kvality vzdelávacieho procesu žiadaná.

 • Výročná správa školy za rok 2005.
 • Stratégia rozvoja školy.
 • Prevádzkový poriadok školskej jedálne.
 • Štatút školskej knižnice pri ZŠsMŠ Moravany nad Váhom.

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Bannery

12

Internet

Video obce

1