Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky.

nahoru

Základná škola s Materskou školou

Adresa

Na Výhone 188/16
PSČ: 922 21
Mesto: Moravany nad Váhom

PaedDr. Ing. František Glos, PhD. - Riaditeľ 

Mgr. Elena Hulmanová: Zástupkyňa riaditeľa

Mgr. Milada Selecká: Zástupkyňa pre MŠ

Adriana Belánová: Vedúca školskej jedálne

Charakteristika školy

1

Naša škola považuje za dôležité rozvíjať v deťoch schopnosti, tvorivé myslenie a jednanie. Čo ponúkame?

 • komplexný a rekonštruovaný areál školy, telocvičňu, posilňovňu
 • kvalitnú výučbu  jednotlivých predmetov, možnosť výberu cudzieho jazyka
 • využívanie nových metód práce (projektové vyučovanie)
 • bohatý výber voliteľných predmetov, nepovinných predmetov a záujmových krúžkov (záujmová telesná výchova, internet, športový klub -hádzaná, volejbal, stolný tenis)
 •  poriadame exkurzie, návštevy atraktívnych miest
 • sme účastníkmi recitačných súťaží, rôznych olympiád, športových dní a jazykových súťaží
 • podieľame sa svojimi vystúpeniami na kultúrnych akciách v obci

Škola má:

 • Počet žiakov: 232 žiakov
 • Počet tried: 10 tried
 • Z toho I. stupeň: 88 žiakov, 4 triedy
 • Z toho II. stupeň: 144 žiakov, 6 tried
 • Učitelia: 13
 • Vychovávatelia: 2

E – vzdeláv@nie pre marginalizované skupiny obyvateľov a učiteľov školy (_jesenná výzva 2005)Vďaka celému radu úspešne realizovaných projektov prebehla rekonštrukcia a modernizácia budovy v rokoch 2000 až 2004 (plynofikácia školy a rekonštrukcia telocvične) a bola zavŕšená po úspešnom schválení projektu „Rekonštrukcia základnej školy“  v rámci podopatrenia 3.1.1.. Ďalej sa uskutočňuje naplnenie vybavenosti (odborných učební, učebne informatiky a výpočtovej techniky, jazykového  laboratória). Možno spomenúť projekty „Digitálni Štúrovci“:

 • projekt Š@nc@  pre každého (_jarná výzva 2006)
 • projekt Infovek – „Otvorená škola“ (výzva _2004 a výzva _2006)
 • projekt "Nástroje a pomôcky pre efektívne jazykové vzdelávanie - naučíme sa, dohovoríme sa, we will learn, we will make ourselves understood, wir werden lernen, wir werden uns verständigen (rok_2006)

Cez tieto projekty sa v škole vytvárajú podmienky pre začlenenie informačných technológií do života žiakov a obyvateľov obce  cez systém   všeobecných, spoľahlivých, aktuálnych, dostupných a bezpečných informácií, ktorých obsahom je vzdelávanie. Na vyučovacích hodinách a prostredníctvom školení učíme žiakov a občanov pracovať s počítačom, internetom, softvérom a integrujeme  ich poznatky aj do ďalších oblastí vzdelávania – cudzích jazykov. Naša škola je financovaná z rovnakých normatívnych  zdrojov a má rovnaké finančné problémy  ako ostatné školy na Slovensku. Ak  sa zdá štandard školy z pohľadu vybavenosti lepší je to zásluha toho, že hľadáme možnosti a finančné prostriedky pre projekty, ktoré neriešia len chudobu školstva, ale hlavne jeho smerovanie, rozvoj a udržanie na kvalitatívne novej vzdelávacej úrovni. Tieto možnosti v danom čase má a mala každá škola, otázne je či šancu využila, alebo sa aspoň o ňu pokúsila a urobila niečo viac. Ak zoberieme do úvahy fakt úspechu realizovaných projektov do postupného materiálneho, technického a ekonomického zhodnocovania kvality vyučovacieho procesu, tak tento sa v danom regióne prirodzene premietne do konkurencie medzi školami. Žiak potenciálny odberateľ vzdelávacích služieb prinesie „balík peňazí“ tam, kde dostane kvalitnejšie vzdelanie. Toto je však konkurencia úplne prirodzená a z hľadiska kvality vzdelávacieho procesu žiadaná.

 • Výročná správa školy za rok 2005.
 • Stratégia rozvoja školy.
 • Prevádzkový poriadok školskej jedálne.
 • Štatút školskej knižnice pri ZŠsMŠ Moravany nad Váhom.

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Bannery

12

Internet

Video obce

1