Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Projekty

Predmetom projektu a finančná spoluúčasť obce na financovaní projektu vychádza z podmienok konkrétnej výzvy o dotáciu. Predmet projektu už v čase prípravy musí , čo najviac prispôsobovať podmienkam výzvy o dotáciu, aby žiadosť bola dobre bodovo ohodnotená a mala šancu na úspech. Preto sa niekedy môže zdať, že projekt mohol byť jednoduchší, alebo menej dôležitý. Ale, ako u všetkého je to vecou priorít a názoru. Popisy jednotlivých projektov sú veľmi zjednodušené, je to len časť vypracovaná z investičných zámerov, ktoré sú spracované tak, aby si bolo možné urobiť predstavu, čo sa bude v rámci projektu riešiť. V prípade schválenia žiadosti sa môže výška dotácie a spoluúčasti líšiť od žiadosti. Po schválení žiadosti je obec vyzvaná k predloženiu ďalších dokladov a až potom , Keď je všetko v poriadku, môže dôjsť k podpisu zmluvy o prijatí finančnej podpory. Verejným obstarávaním bude vybraný zhotoviteľ projektu a potom sú zahájené práce na samotnom projekte.