Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Doplnenie knižničného fondu 2023

Poskytovateľ:

Fond na

podporu umenia

Logo
Príjemca finančných prostriedkov

Obec

Moravany nad Váhom

Obec

Obec Moravany nad Váhom sa aj v roku 2023 uchádzala o finančný príspevok pre miestnu knižnicu z FPU. Tento rok sa podarilo získať dotáciu z FPU pre obecnú knižnicu vo výške 1500€ na nákup nových kníh. Z tejto sumy bolo potrebné aspoň 300,00€ použiť na nákup kníh z podporou FPU a minimálne 167,00€ použiť z vlastných zdrojov.

Celkovo sa podarilo z týchto finančných prostriedkov nakúpiť 185 kníh, ktoré obohatia knižničný fond. Obec Moravany nad Váhom poskytla 171,23€. Knihy s podporou FPU sme objednali vo vydavateľstve MARTINUS, kde sme si vybrali 28 kníh pre deti a mládež, ktoré boli krásne ilustrované, takže detskí čitatelia, budú mať pekný zážitok. Suma za týchto 28 kníh bola 313,99€. Zo zbytku sumy sa nakúpilo 157 kníh, ktoré zasa potešia dospelých čitateľov.

Beletria pre dospelých 156 kníh 1347,74€
Beletria pre deti 28 kníh 313,99€
Náučná literatúra pre dospelých 1 kniha 9,50€
Spolu sa zakúpilo 185 kníh 1671,23€

Celkovo sa tento rok minulo na nákup kníh 1671,23€. Všetky knihy boli opečiatkované logom FPU a umiestnené na viditeľnom mieste, aby sa dostali čo najskôr k svojim čitateľom, ktorí sa každý rok tešia na novinky, vydávané na Slovensku. Celý projekt je každoročne zverejňovaný na obecných tabuliach, na webových stránkach obce a na Facebooku. Vďaka FPU obecná knižnica  v Moravanoch nad Váhom má svojich čitateľov aj v okolitých obciach. Návštevníci sú evidovaní z obce Banka, Ducové, Lúka a pár čitateľov chodí až z mesta Piešťany, pretože si v našej knižnici nájdu vždy novinky práve vydané.

Zápisnicu vypracovala knihovníčka

 

 Vypracovala: Ľudmila ŠNAJDAROVÁ, KNIHOVNÍČKA OBECNEJ KNIŽNICE

 V Moravanoch nad Váhom 05.10.2023