Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Modernizácia a skvalitnenie vybavenia obecnej knižnice v Moravanoch nad Váhom

Logo Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v celkovej výške dotácie 2500,00€.

 

Zámerom projektu je skvalitnenie a modernizácia poskytovaných služieb verejnej obecnej knižnice v Moravanoch nad Váhom. Cieľom projektu je obnova a doplnenie interiérového vybavenia pre zvýšenie komfortu používateľov a skvalitnenie ich pobytu v knižnici. Ďalším dôležitým cieľom je zabezpečenie technického vybavenia knižnice, ktoré umožní obohatiť ponuku služieb pre používateľov o nové moderné služby: prístup na internet( z vlastných prostriedkov obce), kopírovanie, skenovanie a tlač dokumentov (v súlade s ustanoveniami autorského zákona). Ambíciou projektu je vo väčšej miere motivovať verejnosť k návštevám a využívaniu služieb knižnice, udržať si našich existujúcich čitateľov a pritiahnuť nových používateľov.
V rámci projektu budú všetky nevyhovujúce regály (6 ks) vymenené a 4 nové regály budú umiestnené v doteraz nevyužitých 2 menších priestoroch knižnice, ktoré budú sprístupnené používateľom. Opotrebovaná pohovka slúžiaca čitateľom sa vymení. Pre zabezpečenie nových moderných služieb sa zriadi pre používateľov knižnice kútik vybavený modernou počítačovou technickou: 1 PC stôl s 1 PC (s príslušenstvom) a 1 multifunkčnou tlačiarňou a 1 kancelárskym kreslom.
Cieľovými skupinami projektu sú všetky používateľské skupiny, súčasní aj potencionálni návštevníci knižnice všetkých vekových kategórií a všetkých sociálnych skupín: deti v predškolskom veku, žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ, ostatná mládež, dospelí v produktívnom veku, sociálne a zdravotne odkázaní občania, seniori.

 

Celkový rozpočet

4100,00€

100,00%
Spolufinancovanie

1600,00€

39,02%
Podpora na rok 2022:

2500,00€

60,98%