Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Multifunkčné ihrisko pre našu školu

1

Obec Moravany nad Váhom získala v grantovom programe pozitívna energia pre šport 2007, ktorý administruje Nadácia Pontis grant 300 000 Sk. Nadačný fond Západoslovenská energetika, a.s. v tomto grantovom programe prerozdelil mestám, školám a neziskovým organizáciám finančné prostriedky vo výške 3 300 000 Sk. Do programu sa zapojilo 111 žiadateľov. Hodnotiaca komisia pozostávajúca z architektov, predstaviteľov Ministerstva školstva SR, Slovenského olympijského výboru a zástupcov donora sa zhodla na podpore 14 vybraných najkvalitnejších projektov. Hodnota prvej etapy bez mantinelov je 958 000 Sk.