Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Obec Moravany nad Váhom s moderným verejným osvetlením – dokompletizovanie II. etapa

1

Obec Moravany nad Váhom realizuje projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EU v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

 • OPERAČNÝ PROGRAM:KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
 • PRIORITNÁ OS: 2-ENERGETIKA
 • OPATRENIE: 2.2. - BUDOVANIE A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA PRE MESTÁ A OBCE A POSKYTOVANIE PORADENSTVA V OBLASTI ENERGETIKY
 • NÁZOV PROJEKTU: Obec Moravany nad Váhom s moderným verejným osvetlením – dokompletizovanie II. etapa
 • POPIS PROJEKTU:Realizácia II. etapy, ktorá je predmetom projektu zahŕňa rekonštrukciu, alebo osadenie nových svietidiel spolu 115ks , ďalej napájacích vodičov, výložníkov a stožiarov  na 11 uliciach [CINTORÍNSKA, HLBOKÁ, HLINÍKOVÁ, INOVECKÁ, JUŽNÁ, KOSTOLECKÁ, NA VÝHONE, NADBREŽNÁ, OKRUŽNÁ PRÚDY, VENDELÍNKOVÁ],  Výmenou svietidiel sa dosiahne energetická úspora v predpokladané hodnote 74,818GJ/rok.
 • MIESTO REALIZÁCIE: OBEC MORAVANY nad VÁHOM
 • VÝŠKA POSKYTNUTÉHO PRÍSPEVKU: 190668,23Eur
 • DÁTUM ZAČATIA REALIZÁCIE PROJEKTU: 03_2014
 • DÁTUM SKONČENIA REALIZÁCIE PROJEKTU: 06_2014
 • NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU: MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 • INTERNETOVÁ STRÁNKA RIADIACEHO ORGÁNU:http://www.economy.gov.sk/
AKTUÁLNY STAV PROJEKTU

ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

05.12.2014

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

17.01.2013

PROJEKT JE V PROCESE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

08.06.2013-04.12.2013

DOKUMENTÁCIE Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA BOLA PREDLOŽENÁ NA KONTROLU

22.10.2013

PODPIS ZMLUVY S ÚSPEŠNÝM UCHÁDZAČOM: KOHO ELEKTRIK S.R.O. 92061 DOLNÉ TRHOVIŠTE 133

31.12.2013

ODOVZDANIE STAVENISKA

04.03.2014

ODOVZDANIE A PREVZATIE UKONČENEJ STAVBY

21.05.2014

KOLAUDÁCIA STAVBY

02.06.2014

DODATOK č.1.] K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

26.06.2014

FOTOGALÉRIA Z REALIZÁCIE STAVBY

TRVALO VYSVETĽUJÚCA TABUĽA