Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky.

nahoru

Podpora opatrovateľskej služby v obci Moravany nad Váhom II

Logo

Prijímateľ: Obec Moravany nad Váhom
Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v obci Moravany nad Váhom II
Typ projektu: Dopytovo - orientovaný projekt
Doba realizácie projektu: Od: 01.10.2021  - Do: 30.09.2023
Kód projektu v ITMS2014+: NFP312080BHC4
Výška NFP: 81600,00 EUR

POPIS PROJEKTU:

Projekt sa bude realizovať v období od 10/2021 do 09/2023 prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, ktorou je poskytovanie domácej opatrovateľskej služby scieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí. Opatrovateľská služba bude vykonávaná v zmysle ustanovení zákona č.448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov(ustanovenia podľa § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41 zákona o sociálnych službách. Miestom realizácie projektu bude obec Moravany nad Váhom. Cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby a tým predísť umiestňovaniu klientov do pobytových zariadení za účelom zlepšeniakvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Projekt taktiež prispeje k udržaniu a dokonca k rozšíreniu zamestnanosti v obci. Cieľovou skupinou projektu budú v súlade so špecifickým cieľom 8.1.1 OP ĽZ občania obce – klienti, ktorým bude poskytovaná opatrovateľská služba v domácomprostredí a opatrovateľky, ktoré budú domácu opatrovateľskú službu zabezpečovať. Aktivitu projektu budú realizovať kvalifikované opatrovateľky v pracovnom pomere na plný úväzok s obcou Moravany nad Váhom pre obyvateľov obce podľazákona o sociálnych službách, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby s obcou maximálne v rozsahu hodín vyplývajúcich zRozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Realizáciou projektu sa dosiahnu nasledovné cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov:

P0274 Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia: 7
P0966 Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby 5

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

ia.gov.sk esf.gov.sk employment.gov.sk

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Bannery

12

Internet

Video obce

1