Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Podpora opatrovateľskej služby v obci Moravany nad Váhom II

H

Prijímateľ: Obec Moravany nad Váhom
Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v obci Moravany nad Váhom II
Typ projektu: Dopytovo - orientovaný projekt
Doba realizácie projektu: Od: 01.12.2021  - Do: 30.11.2023
Kód projektu v ITMS2014+: 312081BHC4
Výška NFP: 81600,00 EUR

POPIS PROJEKTU:

Projekt sa bude realizovať v období od 12/2021 do 11/2023 prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, ktorou je poskytovanie domácej opatrovateľskej služby scieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí. Opatrovateľská služba bude vykonávaná v zmysle ustanovení zákona č.448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov(ustanovenia podľa § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41 zákona o sociálnych službách. Miestom realizácie projektu bude obec Moravany nad Váhom. Cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby a tým predísť umiestňovaniu klientov do pobytových zariadení za účelom zlepšeniakvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Projekt taktiež prispeje k udržaniu a dokonca k rozšíreniu zamestnanosti v obci. Cieľovou skupinou projektu budú v súlade so špecifickým cieľom 8.1.1 OP ĽZ občania obce – klienti, ktorým bude poskytovaná opatrovateľská služba v domácomprostredí a opatrovateľky, ktoré budú domácu opatrovateľskú službu zabezpečovať. Aktivitu projektu budú realizovať kvalifikované opatrovateľky v pracovnom pomere na plný úväzok s obcou Moravany nad Váhom pre obyvateľov obce podľazákona o sociálnych službách, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby s obcou maximálne v rozsahu hodín vyplývajúcich zRozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Realizáciou projektu sa dosiahnu nasledovné cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov:

P0274 Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenbia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia: 7
P0966 Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby: 5

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje       

www.mpsvr.sk www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Bannery

12

Internet

Video obce

1