Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Pomoc v migračnej kríze

Alt

Prijímateľ Obec Moravany nad Váhom
Názov projektu Pomoc v migračnej kríze
Kód projektu v ITMS2014+ 302091CZC7
Obdobie realizácie 03/2022 - 04/2023
Výška NFP 31 200 Eur (100% EÚ EFRR)

Stručný popis projektu:

Obec Moravany nad Váhom v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine realizovala projekt, ktorý bol zameraný na zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky. Hlavná aktivita projektu „Úhrada výdavkov spojených s migračnou vlnou z Ukrajiny“ bola realizovaná od 03/2022 do 04/2023.

Podporená cieľová skupina:  
Štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúcich z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojenskej agresie.  
Realizáciou projektu sa dosiahli nasledovné cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov:
P0991 Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE) 6
P0992 Počet osôb nad 18 rokov, ktorým bolaposkytnutá intervencia (CARE) 6

TENTO PROJEKT JE PODPORENÝ Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA