Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Rozvoj občianskej vybavenosti v obci Moravany nad Váhom (spádové športoviská obce Moravany nad Váhom)

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

 

MRRI

Výzva č. 2/2023/SRR – Podpora infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity
NÁZOV PROJEKTU:

ROZVOJ OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI V OBCI MORAVANY nad VÁHOM (SPÁDOVÉ ŠPORTOVISKÁ OBCE MORAVANY nad VÁHOM)

CIEĽ:

ZÁMEROM PROJEKTU JE VYTVORIŤ ŠPORTOVÉ, ODDYCHOVÉ STREDISKO, KTORÉ NAPLNÍ POTREBU VYTVORENIA PRIESTORU PRE TRÁVENIE VOĽNÉHO ČASU A ZLEPŠOVANIE SLUŽIEB PRE REGIONÁLNE OBYVATEĽSTVO, ČI NÁVŠTEVNÍKOV.

PRIJÍMATEĽ: MOBEC MORAVANY nad VÁHOM
VÝŠKA NFP: 158299,00€
Výstupové merateľné ukazovatele pre vybudovaný priestor:
Počet vybudovaných priestorov:
Počiatočná hodnota 0 Cieľová hodnota 1
Plocha vybudovaného priestoru v m2
Počiatočná hodnota 0 Cieľová hodnota 584,60m2