Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Výstavba nájomných bytov

12

Obec Moravany nad Váhom zahájila v máji 2006 výstavbu 20 nájomných bytov. Oprávnené náklady stavby sú 19 179 670 Sk. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytlo dotáciu na obstaranie nájomných bytov vo výške 5 753 600 Sk. Štátny fond rozvoja bývania poskytne na tento projekt úver vo výške 13 573 000 Sk. Termín ukončenia realizácie- jún 2007. Realizátorom stavby je Stavoúdržba a.s. Piešťany.