Navigácia

Obsah

Symboly obce

Pečať obce

1Najstaršia známa pečať obce Moravany nad Váhom je datovaná rokom 1723. V pečatnom poli zobrazený sv. Martin na koni, s mečom v ľavej ruke sa chystá rozpoliť svoj plášť. Pred koňom stojí žobrák [Kristus]. V kruhopise pečate je nápis: .S PAGI MORAVANKA . A . 1723. (Pečať Dediny Moravany roku 1723). Zdá sa, že staršie pečatidlo obec nepoužívala, lebo na pečatenie písomností používala v druhej polovici 17. storočia pečatidlo Piešťan. Svätý Martin (4. storočie) je symbolom obetavosti odriekania a dobročinnosti. Pôvodne bol vojakom, neskoršie biskupom. Podľa legendy daroval polovicu svojho plášťa, ktorý rozťal mečom Kristovi, ktorý sa mu zjavil v podobe žobráka. Tento hagiografický motív korení zrejme v najstaršom patrocíniu takzvaného „horného kostola“. Sfragistický rešerš a návrh erbu obce spracoval 11. februára 1992 prof. Dr. Jozef ŠIMONČIČ Csc. Obecné zastupiteľstvo prijalo a schválilo symboly obce 14. júla 1993.

Erb obce

2Erb obce Moravany nad Váhom pozostáva zo zeleného štítu so strieborným sv. Martinom na koni, s mečom v pravej ruke rozpoľujúc plášť. Strieborná je aj postava kľačiaceho žobráka (Krista) symboly (erb a vlajka) obce Moravany nad Váhom sú zaevidované v heraldickom registri MV SR pod sign. 46/M-15/92 a sú zverejnené aj v knižnom vydaní Heraldického registra SR, Bratislava – Martin 2003, III. diel, strana 106-107.

 

Vlajka obce

3Vlajka obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov nerovnej šírky vo farbách zelenej [2/5], bielej [1/5] a zelenej [2/5] a ukončená je tromi cípmi, teda dvomi zástrihmi, siahajúcej do tretiny jej listu.