Navigácia

Obsah

Významní rodáci a obyvatelia

V každej spoločnosti existujú ľudia, ktorí sa pričinia o tvorbu dejín a sú ich hybnou silou, čím vyniknú nad vlastným okolím a stávajú sa tu autoritami. Často však nachádzajú uplatnenie inde a odchádzajú za splnením svojho sna do iných miest či štátov. V prípade Moravian nad Váhom nie je možné zabudnúť na ľudí, ktorí sú možno menej nápadní, ale dokázali sa presadiť v svojom odbore - či to je veda, kultúra, šport alebo umenie, a o ktorých možno ani mnohí obyvatelia samotných Moravian nad Váhom nevedia. Z nám známych zdrojov a poznania skutočnosti zatiaľ na tejto stránke nájdete zoznam osobností, ktorých rodiskom sú Moravany nad Váhom, ale aj obyvateľov, ktorí uzreli svetlo sveta v iných mestách alebo štátoch, ale sa ich životná púť dotkla Moravian nad Váhom. Uvítame poznatky, ktoré ste ochotní poskytnúť na zverejnenie o osobnostiach, ktoré prispeli k zviditeľneniu Moravian nad Váhom, seba ako rodáka obce, ale aj svojou prítomnosťou v obci prispeli k jeho zveľadeniu a priaznivo ovplyvnili svoje okolie v duchovnej, kultúrnej, ekonomickej alebo inej oblasti.