Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Agenda obecných nájomných bytov obce Moravany nad Váhom

Obec Moravany nad Váhom, ako vlastník a prenajímateľ bytových a nebytových priestorov, zabezpečuje v plnom rozsahu správu tohoto majetku.  Táto činnosť je zabezpečovaná v čase úradných hodín. Zároveň Vás upozorňujeme, aby ste i naďalej   všetky platby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov ( nájomné a zálohové platby za poskytované služby)  poukazovali na účet obce Moravany nad Váhom číslo 5201067001/5600, vedený v Prima banka a.s. pobočka Winterová 32  Piešťany.

  • Vypracovanie stanoviska o charaktere bytu
  • Žiadosť o nájom (výmenu bytu) vo vlastníctve obce Moravany nad Váhom
  • Vypracovanie stanoviska bytovej oblasti