Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Určenie podmienok úpravy miestnych komunikácií po haváriach na IS

V prípade opravy havárie na inžinierskych sieťach je príslušný správca IS povinný zaslať na Mestský úrad v Trenčíne písomné oznámenie o rozkopaní komunikácie. Na základe dodatočne podanej žiadosti Mesto Trenčín určí podmienky povrchovej úpravy komunikácie.

Potrebné doklady

  • Oznámenie o rozkopávke pri oprave havárie na inžinierskych sieťach.
  • Dodatočné podanie žiadosti o určenie podmienok úpravy komunikácie.
  • Vyjadrenie k žiadosti:
    • Správca miestnych komunikácií.
    • O dopravný inšpektorát v Trnave

Vybavuje

Obecný úrad - Ing. arch. Libor CHMELÁR

Doba vybavenia

do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok

bez poplatku