Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Zásady prvej pomoci

PRVÁ POMOC - je súbor jednoduchých opatrení, ktoré môžu byť použité v každom čase, na každom mieste a ktoré môžu:

 • Zachrániť život.
 • Zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu.
 • Urýchliť zotavenie.

Ako postupovať?

 • Bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, ako prvého vždy ošetrite najviac postihnutého.
 • Zabezpečte privolanie sanitky, lekára, alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho za­riadenia.

Ako poskytnúť prvú pomoc?

 • Zastavte život ohrozujúce krvácanie, pri bezvedomí - zaistite voľnosť dýchacích ciest.
 • Pri zástave dýchania - poskytnite umelé dýchanie.
 • Pri zástave srdca - poskytnite nepriamu masáž srdca.
 • Venujte pozornosť protišokovým opatreniam.

Pamätajte!

 • Nepotrebujete osobitné vybavenie - improvizujte.
 • Nepreceňujte svoje sily, neohrozte samého seba, nehýbte s postihnutým viac, ako je nevyhnutné!