Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Organizovanie občianskych obradov

Občianskym obradom sa rozumie uvítanie detí do života, životné jubileá obyvateľov mesta, sobáše, jubilejné sobáše a pohreby. Občan svoje požiadavky na organizovanie občianskeho obradu môže nahlásiť ústne, alebo písomne na  obecnom úrade v Moravanoch nad Váhom, minimálne 2 týždne pred konaním obradu (s výnimkou pohrebov).

Potrebné doklady

  • Špecifikácia požiadaviek na občiansky obrad

Vybavuje

Ing, Mária Nezbedová, e-mail: nezbedovam@moravany.sk

Ing. Jana Nezbedová, e-mail: nezbedova@moravany.sk

Kontakt

Tel.: 033-7725654

Doba vybavenia

na počkanie