Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Vydanie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka

Začatie poľnohospodárskej činnosti v poľnohospodárskej výrobe podnikateľ ohlási na Obecnom úrade v Moravanoch nad Váhom, kde sa mu vystaví osvedčenie o zápise do evidencie.
Poľnohospodárskou výrobou vykonávanou podnikateľom sa rozumie vykonávanie poľnohospodárskej výroby, vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka (tlačivo).
  • Doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva / nájomná zmluva).
  • Doklad o osobitnom povolení, alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje.

Vybavuje

Obecný úrad - Ing. Peter HULMAN

Kontakt

Tel.: 033/7725654

e-mail.: moravany@moravany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok

  • Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 €
  • Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 €.

Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu.