Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Poskytovanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi

Obec Moravany nad Váhom môže poskytnúť občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov jednorázovú dávku v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je možné poskytnúť iba na základe písomnej žiadosti občana, ktorá musí obsahovať všetky predpísané náležitosti.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi (tlačivo)
  • Potvrdenie o príjme (Potvrdenie o výške dôchodku žiadateľa a spoločne posudzovanej osoby (manžel/manželka)
  • Potvrdenie o nákladoch na domácnosť
  • Potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne

Vybavuje

Kontakt

Tel.: 033-7725654

Doba vybavenia

na počkanie

Poplatok

  • Bez poplatku