Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Komisie

Komisie Obecného zastupiteľstva sú zriaďované v zmysle § 15 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecným zastupiteľstvom ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Čo do počtu sú zriaďované diferencovane, v závislosti od počtu poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb. Vo volebnom období 2006 - 2010, 2010 - 2014, 2014 - 2018 boli a vo volebnom období 2018 - 2022 sú ustanovené tieto stále komisie:

  1. Komisia pre životné prostredie
  2. Komisia pre kultúru, školstvo a šport
  3. Komisia starostlivosti o obyvateľov obce
  4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Obec ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ v Moravanoch nad Váhom delegovala do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Moravanoch nad Váhom svojich 4 zástupcov (z 11 členov RŠ).