Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Komisia starostlivosti o obyvateľov obce

Predseda:

  • Mgr. Andrea Škrabák Tomášiková

Členovia komisie:

a) z poslancov:

  • doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.
  • Dr. Miroslav Kazík
  • Mgr. Daniela Starovičová
  • Bc. Tomáš Blahuta
  • JUDr. Juraj Jurovský

a) iní:

p. Krištofíková

Komisia starostlivosti o obyvateľov obce  predovšetkým pripravuje podklady pre zasadnutie obecného zastupiteľstva v oblasti:

  • problematiky nakladania s bytmi vo vlastníctve obce - sleduje problematiku a predkladá návrhy na riešenie.
  • sťažností obyvateľov obce, ktoré sa týkajú problematiky bývania a príjima k nim stanovisko. 
  • verejného poriadku, priestupkov a sociálnych vecí.