Lombard

Byvanie pri kupeloch

Byvanie pod lesom
Nejaky alternativny text
Video obce
Zmluvy obce Moravany nad Vhom
Vyhľadávanie

Dôležité telefónne čísla

Počasie

00:30 h

1°C

05.03.2015

0°C/8°C

06.03.2015

-2°C/8°C

Anketa

Žiadna anketa na dnes.

Archív

Fotogaléria
Myšlienka dňa
Moravany

Partneri

logo
 
logo

Posledné novinky:

26.02.2015  

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2014 schválilo VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v zmysle ktorého môžete...

09.02.2015  

Vzhľadom k aktuálnym poveternostným podmienkam žiadame občanov, aby svoje motorové vozidlá odparkovali do dvorov svojich rodinných domov a nenechávali ich odstavené na cestách a chodníkoch v obci. Nesprávne ...

09.02.2015  

Priložené súbory obsahujú výsledky Referenda 2015 v obci Moravany nad Váhom:

Okrsok 1.

05.02.2015  

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Moravanoch nad Váhom, Na Výhone 188/16 v zmysle §3 vyhlášky číslo 306/2008, Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky číslo 308/2009 Z.z.

OZNAMUJE, že...

21.01.2015  

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým...

21.01.2015  

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým...

08.01.2015  

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým...