Lombard

Byvanie pri kupeloch

Byvanie pod lesom
Nejaky alternativny text
Video obce
Zmluvy obce Moravany nad Vhom
Vyhľadávanie

Dôležité telefónne čísla

Počasie

12:29 h

19°C

24.05.2015

9°C/20°C

25.05.2015

13°C/22°C

Anketa

Žiadna anketa na dnes.

Archív

Fotogaléria
Moravany

Partneri

logo
 
logo

Posledné novinky:

21.04.2015  

Vážení občania!

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečie požiarov. Z uvedeného sa k Vám prihovárajú hasiči s cieľom upozorniť Vás na typické príčiny...

16.04.2015  

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým...

26.03.2015  

Od piatku  27. marca 2015 od 10.00 hodiny do pondelka 30.3.2015 8.00 hodiny bude v obci pristavených 6 veľkoobjemových kontajnerov. Kontajnery budú rozmiestnené v obci nasledovne:...

16.03.2015  

Obec Moravany nad Váhom podľa §34 informuje o doručení oznámenia „Obytná zóna – SILVER RESORT“ – správa o hodnotení činnosti a oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám, že správa je vystavená na...

11.03.2015  

V súvislosti so zlepšením časovej dostupnosti univerzálnej poštovej služby si Vám dovoľujeme oznámiť, že s účinnosťou od 1. apríla 2015 bude zrealizovaná

26.02.2015  

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2014 schválilo VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v zmysle ktorého môžete...

09.02.2015  

Vzhľadom k aktuálnym poveternostným podmienkam žiadame občanov, aby svoje motorové vozidlá odparkovali do dvorov svojich rodinných domov a nenechávali ich odstavené na cestách a chodníkoch v obci. Nesprávne ...