Navigácia

Obsah

moravany

Obec leží na styku západného úpätia strednej časti pohoria Považský Inovec s považským výbežkom Podunajskej nížiny. Katastrálne územie susedí s katastrálnym územím obcí Ducové, Hubina, Radošina, Banka a mesta Piešťany, od ktorého sa nachádza v severozápadnom smere vo vzdialenosti 3km. Chotár má charakter rovinný, pahorkatinový i vrchovinový.

Novinky

22.06.2016

Pozvánka na XII. zasadnutie OZ, konané dňa 27. júna 2016 o 17:00 hod.

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Moravany nad Váhom, ktoré sa uskutoční v pondelok 27. júna 2016 o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Moravanoch nad Váhom, Kostolecká 175/4

Detail Programy zasadania

20.06.2016

Oznámenie o zbere elektronického odpadu dňa 27.06.2016

Oznámenie o zbere elektronického odpadu dňa 27.06.2016

Detail Aktuality

15.06.2016

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie dňa 04.07.2016

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie dňa 04.07.2016

Detail Aktuality

10.06.2016

Termíny vývozu separovaného zberu v II. polroku 2016

Termíny vývozu separovaného zberu v II. polroku 2016

Detail Aktuality

01.08.2014

Verejná vyhláška

Detail Úradná tabuľa

31.07.2014

Oznam

Detail Úradná tabuľa

25.06.2014

Zber elektronického odpadu

Detail Úradná tabuľa