Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Akvizícia knižníc 2021

Poskytovateľ:

Fond na

podporu umenia

Logo
Príjemca finančných prostriedkov

Obec

Moravany nad Váhom

Obec

Obec Moravany nad Váhom požiadala aj v r. 2021 o dotáciu z Fondu na podporu umenia na nákup kníh pre obecnú knižnicu. Požiadavka obce bola 2000€. FPU poskytol finančné prostriedky vo forme dotácie vo výške 1000€.

Prijímateľ – Obecný úrad Moravany nad Váhom – sa musí podieľať formou povinného spolufinancovania v sume najmenej 111,20€. Obec poskytla ďalšie  finančné prostriedky vo výške 384,86€.

Na nákup nových kníh sa minulo 1496,06€. Knižničný fond sa tak obohatil o 189 kníh.

Spokojní budú aj detskí čitatelia aj ostatní návštevníci knižnice. Podľa zmluvy z poskytnutej sumy

1000€ z FPU bolo 20 % použitých na nákup kníh vydaných s podporou FPU. Z tejto sumy – 318,56€ bolo nakúpených 21 kníh.

Z toho:

Beletria pre dospelých 3 knihy 48,90
Beletria pre deti 17 kníh 255,76
Náučná literatúra pre deti 1 kniha 13,90

Zo zvyšnej sumy sa zakúpilo 168 kníh za 1177,50€.

Z toho:

Beletria pre dospelých 145 kníh 937,10€
Beletria pre deti 1 kniha 9,50€
Náučná literatúra pre deti 2 knihy 14,40€
Náučná literatúra pre dospelých 20 kníh 216,50€

Tento rok bol obohatený knižničný fond o 189 pekných titulov pre všetky vekové kategórie. Všetky knihy nadobudnuté akvizíciou sú umiestnené v obecnej knižnici a už sú k dispozícii čitateľom. Každá kniha zakúpená s podporou FPU je označená špeciálnou pečiatkou s viditeľným logom FPU a vyhlásením v znení: „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. Celý projekt je zverejnený prostredníctvom webového sídla obce, sociálnych sietí, a propagovaný na nástenkových tabuliach obce formou plagátov a prostredníctvom miestneho rozhlasu. Nákup nových kníh zabezpečila po porade so starostom obce pracovníčka obecnej knižnice. Celý projekt sa tento rok stihol urobiť do konca septembra.

Vypracovala:                          

Ľudmila ŠNAJDAROVÁ

Knihovníčka Obecnej knižnice v Moravanoch nad Váhom

V Moravanoch nad Váhom, 06. októbra 2021