Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Akvizícia knižníc 2022

Poskytovateľ:

Fond na

podporu umenia

Logo
Príjemca finančných prostriedkov

Obec

Moravany nad Váhom

Obec

Začiatkom roka 2022 sa Obec Moravany nad Váhom opäť uchádzala o finančný príspevok pre obecnú knižnicu z FPU. Ten zo svojho rozpočtu poskytol obci tento rok príspevok 1300 €. Obec sa podieľala formou spolufinancovania sumou 329,38€. Celkovo sa minulo na nákup nových kníh 1629,38 €. Keďže ceny kníh opäť stúpli, za túto sumu sa podarilo nakúpiť iba 160 kusov. Aj vďaka každoročným nákupom nových kníh sa zvýšila návštevnosť obecnej knižnice. Z poskytnutej dotácie vo výške 1300,00€ bolo 22,26% použité na nákup kníh vydaných s podporou FPU.  Suma za 21 kníh vydaných s podporou FPU bola 289,35€. 

Z toho:

Beletria pre dospelých 7 knih 131,45€
Beletria pre deti 13 kníh 114,70€
Náučná literatúra pre dospelých 1 kniha 43,20€

Zo zvyšnej sumy sa zakúpilo 139 kníh za 1340,03€.

Z toho:

Beletria pre dospelých 135 kníh 1259,43€
Náučná literatúra pre dospelých 4 knihy 80,60€

Aj tento rok sa čitatelia potešia novým zaujímavým knihám. Všetky sú umiestnené na nových  policiach, ktoré sa tento rok vymieňali  namiesto starých a zničených.  Obecná knižnica je tak celá v novom šate a k dispozícii obyvateľom obce, ktorí radi čítajú. Každá  z nových kníh zakúpených s podporou FPU je označená špeciálnou pečiatkou s viditeľným logom FPU. Projekt je takisto zverejnený na stránkach obce a formou plagátov v miestnych nástenných tabuliach a samozrejme aj v knižnici. Nákupy zabezpečila po porade so starostom obce Ing. HULMANOM pracovníčka obecnej knižnice. Všetko sa stihlo do 22. decembra 2022 a knihy už kolujú medzi čitateľmi.

Vypracovala: Ľudmila ŠNAJDAROVÁ, KNIHOVNÍČKA OBECNEJ KNIŽNICE

V Moravanoch nad Váhom 22.12.2022