Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Akvizícia knižníc - Doplnenie knižničného fondu

FPU

Fpu

Nákup nových kníh zabezpečila pracovníčka knižnice po porade so starostom obce. Rozhodli sa doplniť a obnoviť hlavne fond detskej literatúry a náučnej literatúry vo forme encyklopédií.

Z finančných prostriedkov poskytovateľa sa na akvizíciu knižničného fondu vyčlenilo minimálne 15% sumy na nákup kníh vydaných s podporou FPU. Z tejto sumy 487,49 € sa zakúpilo 51 kníh.

Z toho:

Beletria pre dospelých

15ks

139,68 €

Beletria pre deti

30ks

270,27 €

Náučná literatúra

5ks

68,13 €

Náučná pre deti

1ks

9,41 €

Z ostatnej sumy sa nakúpilo 227 kníh za 1 618,51 €

Z toho:

Beletria pre dospelých

184ks

1 249,51 €

Náučná literatúra pre dospelých

30ks

298,50 €

Náučná literatúra pre deti

13ks

70,50 €

Celkovo bolo zakúpených 278 nových kníh v sume   2 106,00 € z toho 2 000,00 € [dotácia] + 106,00 € vlastné zdroje. Fond nakúpených kníh tak obohatil našu knižnicu o romány, encyklopédie, prírodovedecké, jazykové, historické knihy, cestopisy, knihy o zdraví, varení aj sci-fi. Každý čitateľ si tu nájde niečo pre seba. Hlavne deti čakajú pekné rozprávkové knižky a básničky.

Všetky  knižničné  jednotky  nadobudnuté  akvizíciou  sú  umiestnené  v obecnej knižnici a dostupné všetkým čitateľom. Každá kniha zakúpenás podporou Fondu na podporu umenia je orazená špeciálnym razítkom s viditeľným logom FPU.

Celému projektu sa dostalo zverejnenie a čitatelia boli oboznámení, že toto množstvo kníh majú k dispozícií vďaka finančnej podpore FPU. Celý projekt bol spustený v mesiaci JÚL/2018 a už v AUGUSTE/2018 mali čitatelia  možnosť požičiavať si nové  knihy.  Projekt sa stretol  s veľkým úspechom, pretože náš knižničný fond bol už dosť zastaralý. Vďaka podpore Fondu na podporu umenia dostali čitatelia našej obce pekný darček v podobe množstva nových kníh.