Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Projekt Informačný portál

portal

Obec Moravany nad Váhom získala dotáciu od Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunácií SR na projekt  Internetová stránka-Informačný portál pre šírenie a rozvoj demokratického povedomia obce a v obci. Celkový  rozpočet na internetový portál bol 150 000 Sk, pričom suma požadovanej dotácie bola 100 000 Sk. Na tomto projekte sa podieľa aj Stredoeurópska nadácia sumou 50 000 Sk.

Cieľom projektu je vybudovať informačný nástroj modernej komunikácie. Doba realizácie projektu – 17.4.2006-30.11.2006.

Zhotoviteľom tohto diela je firma Kios s.r.o., Piešťany.