Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Školská knižnica pre vzdelávanie a samoštúdium

Práve v súvislosti so stále rastúcim množstvom informácií, ktoré prichádzajú, ale aj vznikajú v našej škole je naším cieľom v tomto projekte vytvoriť kvalitnú školskú knižnicu - informačné centrum školy, kde by bolo možná informácie a informačné zdroje (printové aj digitálne) zhromažďovať, triediť, spracovávať a sprístupňovať žiakom, ale tiež učiteľom. Dostupné informácie sa stanú novými prvkami výučby, ktoré v systéme školského vyučovania budú mať priamy vplyv na:

  • Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov.
  • Podporu výchovy a vzdelávania žiakov.
  • Zlepšenie prístupu k informáciam.
  • Vedenie žiakov k samostatnosti a k zodpovednosti.
  • Podporu kultúrneho a sociálneho povedomia žiakov.

Celkové náklady projektu:

120000,-Sk

Z toho dotácia MŠSR:

100000,-Sk

Z toho dotácia obce a partnerov projektu:

20000,-Sk