Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva

Za zvláštne užívanie verejného priestranstva sa považuje:

  • Umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb.
  • Umiestnenie stavebného zariadenia.
  • Umiestnenie predajného zariadenia.
  • Umiestnenie prenosného reklamného zariadenia typu "A".
  • Umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií.
  • Umiestnenie skládky.

Povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva na území obce vydáva obec Moravany nad Váhom, na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva na území obce Moravany nad Váhom (tlačivo).
  • Prílohy uvedené na žiadosti.

Doba vybavenia

do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok

podľa sadzobníka správnych poplatkov (zákon 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov)