Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Pripojenie na miestnu komunikáciu, zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

O pripájaní miestnych komunikácií, zriaďovaní vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia a vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje príslušný cestný správny orgán - obec Moravany nad Váhom. Povolenie vydáva obec Moravany nad Váhom na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

  • Žiadosť na vydanie povolenia na pripojenie na MK resp. vjazdu z MK (tlačivo)
  • Prílohy uvedené na žiadosti

Vybavuje

Obecný úrad - Ing. arch. Libor CHMELÁR

Poplatok

podľa platného sadzobníka správnych poplatkov