Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Prehlásenie pobytu v rámci obce

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade zmenu pobytu v rámci obce Moravany nad Váhom.

Potrebné doklady

Vlastník bytu (domu):

 • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
 • List vlastníctva, alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané správou katastra (nie z katasterportal.sk).

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

 • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
 • Oznámenie o uzavretí manželstva
 • U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (domu):

 •  Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
 •  Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

 •  Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
 •  Vlastníci s listom vlastníctva, alebo s rozhodnutim o povolení vkladu, vydané správou katastra (nie z katasterportal.sk).

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloži ich úradne overené súhlasy. Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Vybavuje

Kontakt

Tel.: 033-7725654

Doba vybavenia 

 • na počkanie

Poplatok

 • Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 €