Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Pridelenie / zrušenie súpisného (orientačného čísla)

Súpisné a orientačné čísla stavieb určuje na základe písomnej žiadosti stavebníka Obecný úrad.  Tabuľku so súpisným a orientačným číslom vydá Obecný úrad po prijatí objednávky za poplatok.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o určenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu (tlačivo) / (tlačivo) 
  • Kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou
  • Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva)
  • Geometrický plán

Vybavuje

Kontakt

Tel.: 033-7725654

Doba vybavenia  

  • do 30dní

Poplatok 

  • Za vydanie potvrdenia o pobyte 10,00 €    
  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni obce Moravany nad Váhom