Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Čo robiť, keď zaznie siréna?

Mimo doby pravidelného preskúšania

  • Pri pobyte mimo budovu - vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbliž­šej budovy.
  • Ak sa nachádzate v domácnosti - zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte.
  • Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané.
  • Vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.
  • Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.
  • Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov.
  • Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania.
  • Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.
  • Čakajte doma na ďalšie pokyny.

Poznámka

Overte si, či vo vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí, neschopní pohybu! Postarajte sa o deti bez dozoru ! Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj a rozvahu!