Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Súhlas s použitím erbu

Organizácie, ktoré nie sú riadené a spravované obcou a jednotliví občania môžu používať obecný erb len s povolením obecného úradu v Moravanoch nad Váhom. V povolení určí mestský úrad spôsob, lehotu, rozsah a ostatné podmienky používania erbu. Povolenie môže byť kedykoľvek odňaté.

Predmety spotrebného tovaru, propagačné prostriedky, suveníry, odznaky a pod. sa môžu zdobiť mestským erbom len so súhlasom obecného úradu v Moravanoch nad Váhom.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o súhlas na použitie erbu obce Moravany nad Váhom

Vybavuje

Obecný úrad - Ing. Peter HULMAN

Doba vybavenia

do 7 dní od podania žiadosti

Poplatok

bez poplatku