Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Odstránenie stavby

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie Obec Moravany nad Váhom o odstránení stavby vydané na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o povolenie odstránenia stavby (tlačivo)
  • Kópia katastrálnej mapy
  • Projektová dokumentácia + popis
  • Osvedčenie na predmetné práce
  • Foto dokumentácia stavby
  • List vlastníctva
  • Záväzné stanovisko obce

Vybavuje

Ing. Arch. Libor CHMELÁR

Kontakt

Tel.: 033-7725654, 033-7731601 
e-mail: chmelar@moravany.sk

Doba vybavenia  

30 až 60 dní

Poplatok

  • Podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov
  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni obce