Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Zmena termínu dokončenia stavby

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vydá obec Moravany nad Váhom na základe písomnej žiadosti stavebníka.

Potrebné doklady

  • Žiiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby
  • Stavebné povolenie

Vybavuje

Ing. Arch. Libor CHMELÁR

Kontakt

Tel.: 033-7725654, 033-7731601 
e-mail: chmelar@moravany.sk

Doba vybavenia

30 až 60 dní

Poplatok 

  • Podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov
  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni obce