Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Vydanie záväzného stanoviska k stavbe

Záväzné stanoviská k stavbe vydáva stavebný úrad na základe písomnej žiadosti. Záväzné stanovisko je potrebné predložiť k začatiu územného konania, konania o zmene stavby pred dokončením, o zmene v užívani  stavby alebo o odstránení stavby na území obce.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska
  • Projektová dokumentácia k stavbe (stupeň PD - územné rozhodnutie, stavebné povolenie)
  • Predbežné stanovisko k stavbe, v prípade, že bolo vydané

Vybavuje

Stavebný úrad - Ing. arch. Libor CHMELÁR

Doba vybavenia

do 30 dní