Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Stanoviská k žiadostiam v oblasti sociálnej pomoci

Obecný úrad v Moravanoch nad Váhom vydáva na základe požiadania občanov:

 • Odporúčania  pre občanov žiadajúcich o dávku sociálnej pomoci,
 • Odporúčania občanom vo veci žiadosti o umiestnenie v zariadeniach pre seniorov a zariadeniach sociálnej starostlivosti,
 • Odporúčania vo veci príspevkov na kompenzáciu,
 • Odporúčania vo veci dôchodkového zabezpečenia (ustanovenie osobitného príjemcu dávky  dôchodkového zabezpečenia),
 • Odporúčania vo veci prídavku na dieťa (ustanovenie osobitného príjemncu prídavku na dieťa),
 • Odporúčania pre občanov žiadajúcich o peňažný príspevok starostlivosti o blízku osobu
 • Formulár 401, 411 - odporúčanie pre občanov pracujúcich v zahraničí a pre ich blízkych príbuzných s trvalým pobytom v v obci Moravany nad Váhom, pre sociálne zabezpečenie a prídavky na deti - potvrdenie o trvalom pobyte žiadateľa a príbuzných uvedených na tlačive.

Potrebné doklady

 • Občiansky preukaz
 • Vyplnené tlačivo žiadosti

Vybavuje

Kontakt

Tel.: 033-7725654

Doba vybavenia  

 • na počkanie

Poplatok: 

 • Bez poplatku