Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Informácie o nakladaní s odpadom

Obecný úrad v Moravanoch nad Váhom podáva informácie o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadov, informácie o zberných miestach, nakladaní s nebezpečným odpadom, atď.

Vybavuje

Obecný úrad - Ing. Peter HULMAN

Doba vybavenia

na počkanie

Poplatok

bez poplatku