Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Súhlas s uvedenímn MZZO do prevádzky

Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečistenia ovzdušia) sú povinní písomne požiadať obec Moravany nad Váhom o súhlas na umiestnenie a uvedenie MZZO na území mesta do prevádzky.
Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia, sú povinní oznamovať každoročne do 15. februára na obecnom úrade v Moravanoch nad Váhom  za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o súhlas s uvedením MZZO do prevádzky (tlačivo).
  • Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia (tlačivo).

Vybavuje

Obecný úrad - Ing. Peter HULMAN

Doba vybavenia

do 30 dní

Poplatok

bez poplatku