Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Vydanie rybárskeho lístka

Rybárske lístky vydáva Obecný úrad v Moravanoch nad Váhom, na základe žiadosti občanom s trvalým pobytom v obci Moravany nad Váhom. Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený zákonom 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 583/2003 Z.z.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka (tlačivo)

Vybavuje

Kontakt

Tel.: 033-7725654

Doba vybavenia

na počkanie

Poplatok

Plati sa v hotovosti do pokladne obce takto:

  • Za vydanie rybárskeho lístka
    • ročný - 6.00 €
    • trojročný - 16,5 €

bez poplatku

  • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,
  • zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva,
  • odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,
  • zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž.