Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Vyjadrenie k programu odpadového hospodárstva

Každý pôvodca odpadu je podľa zákona o odpadoch povinný vypracovávať vlastný POH (program odpadového hospodárstva) a to s prihliadnutím na jeho environmentálnu účinnosť, ekonomickú efektívnosť a sociálnu akceptovateľnosť.
Za pôvodcu odpadu pre účely vypracovávania POH sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorý produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov.
Pri vypracovávaní POH je pôvodca odpadu povinný predložiť POH a požiadať o vyjadrenie obecného úradu.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vyjadrenie k programu odpadového hospodárstva.
  • Program odpadového hospodárstva

Vybavuje

Obecný úrad - Ing. Peter HULMAN

Doba vybavenia

do 30 dní od podania

Poplatok

bez poplatku