Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Výrub dreviny na súkromnom pozemku

Výrub dreviny povoľuje na základe písomnej žiadosti obec Moravany nad Váhom.
Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje na nasledovné výruby drevín :

  • Stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, a krovitých porastov s výmerou do 10 metrov štvorcových.
  • Obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu.
  • Stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vyydanie súhlasu na výrub drevín (tlačivo).
  • Prílohy uvedené na žiadosti

Vybavuje

Kontakt

Tel.: 033-7725654

Doba vybavenia

do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok

podľa zákona 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov