Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Zriadenie studne maloodberateľom

Každý zriaďovateľ studne je povinný písomne požiadať obec Moravany nad Váhom o povolenie na zriadenie studne (vodnej stavby).

Potrebné doklady

  • Žiadosť o povolenie vodnej stavby (tlačivo)
  • Súhlas spoluvlastníkov
  • Vyjadrenie vlastníkov susednej nehnuteľnosti
  • List vlastníctva
  • Stanovisko hygienika
  • Stanovisko  Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. závod Piešťany
  • Projektová dokumentácia

Vybavuje

Stavebný úrad - Ing. arch. Libor CHMELÁR

Doba vybavenia

do 30 dní od podania žiadosti