Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Pozvánka na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle §13 ods.4 písmeno a.) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Moravany nad Váhom, ktoré sa uskutoční v piatok 28. januára  2011 o 18.00 hodine v zasadačke obecného úradu v Moravanoch nad Váhom, Kostolecká 175/4.

PROGRAM:

  1. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  2. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce.
  3. Spoluúčasť na financovaní projektu "Merače rýchlosti v obci Moravany nad Váhom".
  4. Schválenie navrhnutých členov komisií.
  5. Doplnenie zásad odmeňovania poslancov OZ.
  6. Kúpna zmluva CP REAL spol. s.r.o., pozemok parc. č. 1672/32 o výmere 1931m2.
  7. Žiadosť o mimosúdne vysporiadanie pozemkov žiadateliek - M. Ondrisovej a A. Žitňanskej.
  8. Žiadosť o prenájom garáže - Pavol Štefanec.
  9. Rôzne.
  10. Interpelácie poslancov.
Dátum vloženia: 25. 1. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 1. 2011 0:00
Autor: Aleš Adamský